Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

THƯ THÔNG BÁO TỪ BAN ĐIỀU HÀNH VAS

Ban Điều hành Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh học sinh Cơ sở Ba Tháng Hai.

Hiện nay nhà trường đang tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện việc xin giấy phép giảng dạy chương trình quốc tế 100%. Theo quy định của các cơ quan này, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Úc (pháp nhân của Trường Quốc tế Việt Úc) cần phải sử dụng một tên trường mới, khác với tên trường hiện tại khi đăng ký giấy phép hoạt động của công ty. Do đó, công ty thành lập Trường Quốc tế Việt Nam.

Để hoàn tất thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục, nhà trường có đặt thêm biển hiệu mới tại khu vực cổng trường Cơ sở Ba Tháng Hai.

Với giấy phép trường quốc tế 100%, nhà trường có thể mở thêm lộ trình học tập mới trong tương lai dành cho học sinh.

Ban điều hành VAS khẳng định Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) vẫn là tên gọi chính thức của trường và sẽ không thay đổi. Việc xin giấy phép này sẽ không ảnh hưởng đến các chương trình giáo dục hiện tại của trường, nhà đầu tư, các bộ phận quản lý và đội ngũ giáo viên, nhân viên.

VAS xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý phụ huynh vào chất lượng giáo dục và dịch vụ chăm sóc học sinh của nhà trường trong suốt thời gian qua.

Trân trọng,

Ban Điều hành VAS