Tiểu Sử Ông Phạm Tấn Nghĩa

Ông Phạm Tấn Nghĩa - Chủ tịch Anh văn Hội Việt Mỹ VUS.

Thông điệp gửi đến các bạn trẻ:

Đầu tiên, bạn phải có ước mơ lớn. Tiếp theo, hãy suy nghĩ về cách hiện thực ước mơ của mình.  Không bao giờ từ bỏ ước mơ ngay cả khi bạn cảm thấy giấc mơ rất khó đạt được.
Bạn có quyền mơ ước bất kỳ điều gì, chỉ cần bạn luôn ghi nhớ rằng bạn là một thành viên của xã hội và bạn nên nghĩ xem làm thế nào để xã hội tốt đẹp hơn.

Nguyên văn Tiếng Anh:
First, dream big. Next, think about how you can realize your dream. Never give up on your dream even if it is hard to realize. No matter what kind of dream you may have, do not forget that you are a member of society and you should consider how you can contribute to society.